Kwaliteitseisen

De Samenwerkende Psychosomatiek therapeuten beschikken allen over het juiste en de geldige diploma’s en voldoen aantoonbaar aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid. Allen die vermeld zijn op de website hebben tevens ruim voldoende diagnostische kennis en houden zich aan de reglementen die gesteld zijn binnen de opleidingen.

De vermelde Practitioners (P), master Practitoner (mP) en therapeut (th) zijn op de hoogte van hun beroepscode binnen hun eigen beroepsvereniging of beroepscode van de instelling waar men werkzaam is. Men is geregistreerd op een register die het Wkkgz regelt, hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering, hebben aangetoond kennis te hebben over opleidingen, houden zich aan de jaarlijkse verplichte bijscholingen te volgen voor herregistratie, volgen supervisie om goede zorg te blijven verlenen indien nodig.

Psychosomatische behandelingen dienen te allen tijde uitgevoerd te worden door een beroepsbeoefenaar op zo’n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid.

Alle samenwerkende Psychosomatiek behandelaren zullen kritisch beoordelen en waar nodig verwijzen naar collega’s die binnen een specialisatie werken. O.a. Kindertherapeuten zullen geen volwassenen behandelen, therapeuten die met volwassenen werken zullen geen kinderen behandelen en trauma type I en II worden ook onderscheiden. Men zal verwijzen indien nodig!

Alle vermelde behandelaren dienen via hun website of werkgever duidelijke en eerlijke informatie te verstrekken. Men kan dit o.a. controleren in de zorggids van de zorgverzekeraars. Voor deze registratie dient men te voldoen aan de PLATO-eisen die de medische en/of Psychosociale basiskennis als eis stellen.

Geen vermelding op deze site?

Staat een Samenwerkende Psychosomatiek behandelaar niet op deze website, dan is deze bij ons niet bekend of heeft de opleiding afgerond en voldoet hij/zij niet aan de kwaliteitseisen voor complementaire en/of reguliere zorgverlening. Helaas zijn er behandelaren die workshops, dag cursussen of niet juiste protocollaire trainingen en behandelingen geven. Stuur een mail bij twijfel of informeer bij je arts of zorgverzekeraar!

Reacties zijn gesloten.