Home

Welkom

Door deze website te bezoeken heb je een grote stap gezet naar de vele mogelijkheden in je zoektocht in je persoonlijke welzijn. In ieder mens vinden diverse processen plaats waarin je vanaf je geboorte tot heden op mentale, emotionele en lichamelijk niveau ontwikkelingen doormaakt. De ontwikkelingen kunnen gestagneerd worden door vele factoren die wij in ons leven tegenkomen.

Klachten kunnen zich ontwikkelen op lichamelijk en psychisch niveau. Als er geen pathologische of psychopathologische stoornissen worden gevonden dan praten we over ‘onverklaarbare lichamelijke klachten’. Deze worden vaak slechts door medicatie ondersteund. Toch zijn deze vaak heel goed te behandelen met specifieke methodieken die zijn ontwikkeld.

Psychosomatiek is een begrip dat veel voorkomt in de medische wereld. Het is een onderwerp dat ook jouw leven kan raken. Psychosomatiek richt zich op ziektebeelden die zich lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een belangrijke rol kunnen spelen. Op lichamelijk vlak is er bij psychosomatische klachten vaak geen duidelijke oorzaak aan te wijzen. Toch voelen de mensen die hiermee worstelen wel degelijk een bepaalde pijn en gaan ze terecht op zoek naar een goede oplossing of behandeling.

Psychosomatiek wordt soms een beetje gezien als de verzamelbak van onduidelijke ziektebeelden die niet gediagnosticeerd kunnen worden. Psychosomatische klachten worden door veel mensen afgedaan als aanstellerij. Dat kan in de ergste gevallen soms vervelende consequenties met zich meebrengen. Dit geldt niet alleen voor de manier waarop er gekeken wordt naar mensen met psychosomatische aandoeningen, maar ook praktisch kan het nare gevolgen hebben.

In de praktijk kennen we onder anderen de volgende klachten:

  • Prikkelbare Darm Syndroom
  • Migraine
  • Spanningshoofdpijn
  • Clusterhoofdpijn
  • Burn-Out
  • Fybromyalgie

Reacties zijn gesloten.